Vejen til et succesfuldt byggeprojekt.......

Ny projektweb booster produktiviteten i Skou Gruppen

En mindre investering i en professionel projektweb har øget produktiviteten markant blandt Skou Gruppens tilbuds- og projektteams og samtidig forenklet en lang række interne processer. Resultatet er bedre overblik, mindre spildtid, lettere arbejdsgange og mere tilfredse medarbejdere.

Det går godt for Skou Gruppen i Hørsholm. Faktisk har hoved- og totalentreprenørfirmaet næsten fordoblet deres omsætning inden for de seneste to år. Den stærke vækst har dog også sat organisationen under pres. Tidligere anvendte procedurer og værktøjer slår ikke længere til, efterhånden som både firmaet og antallet af tilbudssager og byggeprojekter vokser.

”Vi er en omkostningsbevidst virksomhed og har derfor langt hen ad vejen forsøgt at klare os med forskellige online it-værktøjer, vi har samlet op. Men med tiden er det blevet rigtig tungt, fordi vi manuelt er nødt til at binde alle processer og værktøjer sammen. Det skabte unødig spildtid og frustration hos vores medarbejdere ”, forklarer adm. direktør Martin Skou Heidemann.

Brug for at lette arbejdsgangen

Løsningen blev en professionel projektweb fra Byggeprojekt.dk – et system, som er skabt specifikt til håndtering af alle data-processer omkring tilbud og projekter i den danske byggebranche.

”Vi har mandet op i vores tilbudsteam, og vi kunne se, at der blev spildt mange ressourcer på manuelt at flytte data mellem de forskellige værktøjer, vi brugte. Med vores nye projektweb fra Byggeprojekt.dk har vi både fået større driftssikkerhed og lettet arbejdsgangen betydeligt. Systemet klarer simpelthen automatisk så mange af de processer, vi før lavede manuelt”, forklarer Martin Skou Heidemann.

Produktiviteten stiger og usikkerheden forsvinder

Den smule, den nye projektweb koster, regner Martin Skou Heidemann ikke for noget i forhold til den gevinst, han ser på produktivitetssiden:

”Det er en meget overbevisende business case, når vi kan se, hvor meget nemmere det er at køre tilbudssager nu – og også at overdrage dem videre til projektteams, når det er tid til udførelse. Det forenkler arbejdsgangene virkelig meget,” fortæller han.

Samtidig giver fx logbogs-funktionen Skou Gruppen ekstra overskud, når det gælder blandt andet indhentning af priser fra underleverandører:

”Førhen var vi altid spændte på, hvem der mon ville svare tilbage med en pris, når vi sendte forespørgsler ud. Med vores nye projektweb kan vi se, hvem der har modtaget og reageret på vores henvendelser. Det gør det langt lettere for os at ramme den rigtige pris”, forklarer Martin Skou Heidemann.

”Og så kan vi dokumentere, hvem der vidste hvad og hvornår. Der opstår ikke længere uenighed om, hvorvidt en given samarbejdspartner har vidst eller ikke vidst besked om en specifik detalje. Det kan vi bare slå op”.

Rammer 100 procent plet

Martin Skou Heidemann er særligt imponeret over, at selv om Byggeprojekt.dks projektweb ikke er udviklet specifikt til Skou Gruppens behov, så virker systemet nærmest skræddersyet.

”Der har ikke før været ét system, som kunne alt det, vi havde brug for. Vores nye projektweb overflødiggør alle de værktøjer og manuelle processer, vi selv før sad og sloges med for at få alle processer til at spille sammen. Det er befriende”, siger han.

”Og så er det fedt, at det ikke bare er et eller andet amerikansk system, som mere eller mindre kan tilpasses. Denne projektweb passer fuldstændig til de behov, den danske byggebranche har – vores regler for licitationer, vores procedurer osv. Det hænger bare sammen”, siger Martin Skou Heidemann.

Et råd med på vejen

De varme toner til trods har den adm. direktør dog et godt råd til andre i branchen:

”Jeg vil på det kraftigste fraråde alle vores konkurrenter at købe systemet”, slutter Martin Skou Heidemann med et grin.

 

Ønsker i at også at booste produktiviten?