Vejen til et succesfuldt byggeprojekt.......

Til landets bygherrerådgivere

 

Man skal være opmærksom på processuelle punkter samt væsentlige ændringer i formalia som ligger i den nye udbudslov.
Nye krav til grundlaget for udbudsbekendtgørelsen. Fremover skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres.
Via byggeprojekt.dk link i udbudsbekendtgørelsen kan ansøger digitalt registrere sig, få adgang til udbudsmaterialet samt aflevere ansøgningen digitalt ud fra foruddefineret afleveringskrav inden ansøgningsfristen udløb.

Med den ny lov bliver det muligt at opstille kortere frister. Det skal måske overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter.

Udbudsprocessen bliver for alvor digitaliseret med DK´s mest enkle løsning – byggeprojekt.dk

 

Få en kort online gennemgang