Vejen til et succcesfuldt byggeprojekt.......

IKT ledelse

IKT projektledelse

…er en koordinerende rolle, der ved projekt- og IKT ledelse styrer det digitale samarbejde, øger kommunikationen og sikrer værdien ved BIM (building information modeling) og VDC (virtual design to construction).

Client Construction

…er en nøglerolle i byggeriets projektledelse, der styrer alle processerne igennem projektet med en entreprenørs perspektiv. Dette giver bygherren en uvurderlig indsigt i projektet fra start til slut.

3D Kvalitetssikring

…sikrer at BIM modellerne er valide, så de kan danne grundlag for projektmaterialet og bruges til simuleringer. Model KS foretages som konsistenskontrol på fagmodeller samt tværfaglig kollisionskontrol.

 

4D Tidsstyring

…benytter BIM modeller til at visualisere byggeprocessen samt byggepladsen med henblik på optimering. Byggeprocessen granskes med henblik på om tidsplanen er realistisk.

 

5D Prisberegning

…udtrækker mængder til modelbaseret kalkulation og tilbudslister. Mængder fra modellerne samt erfaringen fra V2C, sikrer en mere nøjagtig kalkulation, således at budget og licitationsresultat stemmer overens.

 

6D Commissioning

…er styring af FM data og commissioning ved at koordinere bygningsdesign og D&V. Dette opnås gennem intelligente, digitale manualer og operationel træning i at få indsigt i bygningens vigtige aktiver.