Vejen til et succesfuldt byggeprojekt.......

Byggebranchens digitale løsninger bør ikke være komplekse - de skal være enkle !

Byggeprojekt.dk er skræddersyet til byggeriet og tilbyder en professionel, valideret og internetbaseret IKT-projektweb til udveksling af byggeinformationer og dokumentation lige fra projekteringsforløb til aflevering. Med Byggeprojekt.dk bliver alle informationer samlet på ét sted. Dermed sikres hurtig og nem adgang til alle tegninger og øvrige projektdokumenter på tværs af faggrupper. Byggeprojekt.dk håndterer projekter og udbud fra 1 mio. kr. til over 5 mia. kr. på en nem og enkel måde. Vores kunder er offentlige og private bygherrer, forsyningsselskaber, ejendomsforvalter, developer, transportselskaber, pensionsselskaber, arkitekter, rådgivere samt hoved- og totalentreprenører.

Bygherrer - IKT

Med indførelsen af Det Digitale Byggeri og IKT-Bekendtgørelsen er det obligatorisk at anvende projektweb og digitale udbud. Desuden skal man overholde IKT-kravene ved regionalt og kommunalt byggeri samt ved byggeri til brug for institutioner med en beløbsgrænse på 20 mio. kr. i anslået entreprisesum ...

Læs mere

Arkitekter og ingeniører

Brug Byggeprojekt.dk i projekteringsfasen og få strukturen på plads fra dag ét. Spar tid på administration og distribution af tegningsfiler. Slip for tidskrævende, administrativ e-mail-styring og håndtering af tegningsfiler til entreprenører. Med Byggeprojekt.dk informeres parterne automatisk om al ...

Læs mere

Entreprenører

Entreprenørerne kan med Byggeprojekt.dk garantere god kommunikation, dokumentation med metadata og struktur for alle projektets interessenter. Dermed reduceres byggefejl, og der arbejdes altid med de seneste, reviderede tegninger. Byggeprojekt.dk er nemt og enkelt og fremragende til udbudshåndter ...

Læs mere

Alle byggeriets parter mødes nu i 3D

Med en ny integreret 3D-viewer direkte i Byggeprojekt.dk´s projektweb bliver det fremover muligt for bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører at drøfte og planlægge ud fra fælles visualiseringer, der hverken kræver dyre software-licenser, 3. parts programmer eller avanceret teknisk viden.


Innovativ teknologi og fokus på kernekompetencer

Ved at implementere Byggeprojekt.dk frigøres ressourcer hos medarbejderne, eftersom de bruger langt mindre tid på manuelle, administrative rutiner.

  • Strømlinet opgave-workflow
  • Brugervenligt system – uanset tid og sted
  • Sikker, SSL-krypteret forbindelse
  • Let administration – ingen installation

Struktur, overblik og kvalitetssikring

Med klar kommunikation og informationsdeling får alle parter mulighed for at engagere sig. Byggeprojekt.dk kan tilpasse hvert enkelt projekt til det specifikke formål

  • Dokumentation og historik er samlet ét sted
  • Fejl, tab, svind og uforudsete udgifter minimeres
  • Fuld Log og enkel struktur
  • Notifikationer fremsendes automatisk til brugernes e-mail